Grenzen hebben ook een betekenisvol karakter.  Een grens kan bijdragen aan identiteit, normen en waarden en het ordenen van de samenleving. Hierin betrek je ook de morele grenzen van de samenleving.

In dit werk heb ik het systeem van wetten en regels weergegeven als een netwerk. Hieromheen bevindt zich de waarschuwende grens van wat als wel en niet acceptabel is. Het grid functioneert als vangnet. Spannend wordt het als je deze grenzen gaat ontdekken of zelfs overschrijden. Drie fases zijn weergegeven: ontdekking, overschrijding en ontvluchting.

Dit werkstuk maakt deel uit van de serie ‘Grenzeloos’ en wordt permanent tentoongesteld op het Corderius College te Amersfoort.